Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Like Box

Mô tả

A simple and nice plugin for Facebook page user to showing their Facebook page like box.

What’s Included

After the installation of this plugin:

  • You can show your Facebook page like box
  • Anyone can like your Facebook page

Ảnh màn hình

  • Widget Option
  • How to show front

Cài đặt

  1. Upload the plugin or install the plugin through the WordPress plugins repository.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).
  3. That’s it. You will now see proper guideline on each of the screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Like Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp