Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Icon Widget

Mô tả

The icons will show in the front end when you add your link in the widget, other wise the incon will not show in your website front end. This is an amazing option for a website That unused social icons will not show in the front end. Only the linked icons will show in the front end.

Ảnh màn hình

  • Social Icons with hover effect.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
A very useful plugin for adding links to social networks with proper options in the back end. Thumbs up for you guys. !!!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Icon Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.

1.0.1

  • Added new verion of fonts.