social-feeder

Mô tả

This plugin has been closed as of 25 Tháng Mười, 2023 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Works perfectly on my company's blog. Forgot to mention that it was fast as well. I have gladly shared some screenshots with the plugin's devs.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Feeder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp