Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Counter Widget

Mô tả

This widget will display your RSS subscribers, Twitter followers and Facebook fans in one nice looking box. Please take a look at the screenshot.

Feedback

http://www.webdev3000.com/social-counter-widget/

Ảnh màn hình

  • Widget appearance

Cài đặt

To install:

  1. Drop the ‘social-counter-widget’ folder into your ‘wp-content/plugins’ folder

  2. Go to your Administration: Plugins page and activate the “Social Counter Widget”

To configure:

  1. Go to Appearance: Widgets
  2. Move (drag and drop) the widget to your desired location in the active sidebar.
  3. Enter Full Facebook URL, Twitter ID and Full Feedburner URL and save changes.

Hỏi đáp

No questions

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Counter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.8.1

  • fixed facebook counter issue

0.8.0

  • initial release