Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Charts

Mô tả

The plugin shows the development of your social media profiles as beautiful charts. You can show your social media analytics chart easily using a shortcode, e.g. [socialcharts_chart platform=”instagram”]
Your social media stats are tracked once a day. So please be patient to see the first stats after 1 or 2 days.

Social media platforms currently supported:
* Instagram

Social media platforms added soon:
* Twitter
* Facebook

Additional features added soon:
* Gutenberg Block for Social Charts that let you style the charts individually

Ảnh màn hình

  • Set instagram username and the time period you want to plot
  • Include a short code in your post
  • The final plot

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Charts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial version of Social Charts