Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SoccerPress

Mô tả

With this Plugin you can show live table of your soccer team.

All data are comming from FuPa

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SoccerPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release of Plugin

1.0.1

  • Dynamic table widget id
  • Multiple table widget bugfix

1.0.2

  • Rename “Mannschaften” to “FuPa Teams”