Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress SocBookmark Plugin

Mô tả

Socbookmark plugin integrates a table at bottom of single post to make post easy for sharing on bookmark sites

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
  2. Go to the Plugins page and activate the plugin.
  3. And then go to single.php in your theme, find

<

div id=”comments”> and right before it paste this code to display the table.
4.That’s all folks

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress SocBookmark Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp