Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Snowy

Mô tả

This plugin is really simple without options.
Upload to the plugin directory and activate so that snow crystals fall in your site.

Ảnh màn hình

  • The blue building is called Tokyo Sky Tree in Japan.

Cài đặt

  1. Upload “snowy” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. That’s all!

Hỏi đáp

No questions

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Snowy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.