Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Snow in My Web

Mô tả

Show a CSS Effect of Snow in all your Web site, this plugin only add CSS code, so you don´t need worry about more load charge of performance resources for your website.

Cài đặt

1.- Download the plugin from the repository.
2.- Go to plugins admin page.
3.- Upload the plugin compressed in .zip.
4.- Active the plugin and see the effect.

Hỏi đáp

¿This plugin use JavaScript?
No

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Snow in My Web” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
Added enqueue Styles.