Snow Flakes

Mô tả

Snow falling in every page of your site with schedule functionality.

Ảnh màn hình

  • The plugin Settings page

Cài đặt

When you enable the plugin, you will see it’s settings page under settings menu.

Hỏi đáp

Nothing yet.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Snow Flakes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0
* First stable version.
* Moved settings into admin section.