Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Snippet Highlight

Mô tả

After reading about Dean Edwards star-light syntax highlighting library on phpblogger.net,
I decided to turn the results of their tutorial into a WordPress Plugin called Snippet-Highlight.

Notes

Beware of multiple php start and end tags!

Cài đặt

  1. download and unzip
  2. upload plugin folder into yourWordPress plugin directory
  3. activate the plugin
  4. paste your code into your post between <pre></pre> tags

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Snippet Highlight” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp