Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SN Scroll To Up

Mô tả

This plugin will be able to add a Scroll To Up Button in your Webside easily and so quickly.

Ảnh màn hình

  • Scroll to top arrow on bottom right
  • Admin panel screenshot

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. You will see a scroll to top on bottom right when you are going to scroll your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SN Scroll To Up” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release