Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SMTP Override

Mô tả

A SMTP Settings manager

Override default wp_mail and use basic SMTP settings , when active

look in your settings for a new “SMTP Options” option

Use wp_mail() as normal once this is set up and it will use you new settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMTP Override” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp