Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SMTP MAILER WP

Mô tả

Use your personal SMTP mail server (GMAIL, YAHOO, YANDEX etc.) to send emails in your WordPress system.

The plugin allows you to set up SMTP mails to your blog in 30 seconds. All emails will be sent through your configured server.

The plugin is translated into russian, german and english.

SMTP MAILER WP works fine in WordPress Multisite too and supports global configuration (networkwide active) and per blog (if it is activated in the blog).

Ảnh màn hình

 • Settings tab
 • Test of your settings

Hỏi đáp

Does the plugin support multisite installation?

Yes, the plugin supports wordpress multisite network.
If you activate the plugin network wide, then all sub blogs will use the settings of main blog.
If you activate the plugin in each blog separately, then each blog will have own settings.

How fast is the plugin?

The plugin is loaded only at the necessary moments.
The plugin does not slow down the WordPress blog.
The plugin code is optimized and written at a very high level.

Does the plugin work with the WooCommerce?

Yes, the plugin works fine with all other plugins.

Đánh giá

21 Tháng Tư, 2020
Плагин хороший, все работает . Установилось очень быстро ,не глючит
17 Tháng Tư, 2020
Это Лучший плагин который я видел за все время. Приятно удивила скорость с которой я получал сообщения. Большое спасибо разработчику!
10 Tháng Tư, 2020
Спасибо за плагин, удобная настройка, все понятно, буду рекомендовать. И на другие сайты ставить.
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMTP MAILER WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“SMTP MAILER WP” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “SMTP MAILER WP” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.5

 • Update of plugins’s description.
 • Improvement of smtp testing page.

1.4

 • WordPress 5.4 support.
 • Multisite general configuration support.
 • Extended plugin description.

1.3

 • Some fixes and rating link.
 • Clear database after uninstall.

1.2

 • Improvements: the number of mysql queries reduced.

1.1

 • Plugin is translated into russian and german.
 • Plugin has own icon and screenshots.

1.0

 • First version of plugin.