Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SMTP Email Mod by Webwerkstatt Stauß

Mô tả

Adds the possibility to send all WordPress emails via SMTP. SMTP sending can be configured discreetly in the general settings.
In general, this plugin fits into WordPress almost invisibly and without any advertising.
In addition, errors in the Phpmailer are integrated into the debugging of WordPress.

Ảnh màn hình

  • Configuration view in the general settings

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMTP Email Mod by Webwerkstatt Stauß” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial version