Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

sms2everywhere

Mô tả

This plugin are used to send sms world wide, you can using it to send sms any where, easy to install and easy to use.
you need to open account on sms2everywhere.com in order to use this plugin.

Ảnh màn hình

  • https://ps.w.org/sms2everywhere/trunk/screenshot-1.png
  • https://ps.w.org/sms2everywhere/trunk/screenshot-2.png
  • https://ps.w.org/sms2everywhere/trunk/screenshot-3.png

Cài đặt

  1. Upload sms2everywhere plugin to your plugin directory.
  2. Activate it.
  3. Go to http://sms2everywhere.com/?pageid=4 and create an account there, and activate your account.
  4. Go to setting>>sms2everywhere account , and set your account information (sms2everywhere.com account information).
  5. Set this shortcode [sms2everywhere_display] on any page or post you want the form to be shown.
  6. DONE!

Hỏi đáp

Does this work?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“sms2everywhere” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
first version of this plugin