Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SMS Sender

Mô tả

Send SMS using SMSgw.net as main provider and others providers like Mobily.ws, 4jawaly.net, Malath.net.sa, Resalty.net and AshharSMS.com.

Ảnh màn hình

 • Admin – Send SMS
 • Admin – Messages
 • Admin – Control Contacts
 • Admin – Control Groups
 • Admin – Configurations

Cài đặt

Follow these steps:

 1. Upload smsgw directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Who are the SMS gateways that are supported by this plug-in?
 1. SMSgw.net
 2. Mobily.ws
 3. 4jawaly.net
 4. Malath.net.sa
 5. Resalty.net
 6. AshharSMS.com
How to support new service provider?

Add new php class in smsgw/includes/providers folder and implement ProviderInterface.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMS Sender” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • first release.