Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smooth-scroll-to-top

Mô tả

This plugin will add a nice scroll to top icon on a scrollable page and will add a nice colourful browser scroll on chrome.

Ảnh màn hình

  • Scroll icon & Browser Scroll Style
  • Browser Scroll on Chrome

Cài đặt

  1. Upload the Smooth-scroll-to-top folder to your /wp-content/plugins/ directory or simply install via WordPress Dashboard
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. You are done…visit any page & enjoy nice scroll to top plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smooth-scroll-to-top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp