SMNTCS Wapuu Widget

Mô tả

Sidebar widget to show random Wapuu.

Contribute

Contributions are more than welcome. Simply head over to Github and open a pull request.

Ảnh màn hình

 • Show a random Wapuu on every page refresh.
 • Add Wapuu Widget to the required widget area.

Cài đặt

 1. Upload smntcs-wapuu-widget to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. Go to Appearance » Customize » Widget and add the Wapuu Widget to the required widget area.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMNTCS Wapuu Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.9 (2024.04.07)

 • Test up to WP 6.5

1.8 (2022.12.03)

 • Test up to WP 6.1

1.7 (2022.01.09)

 • Test up to WP 5.8

1.6 (2020.03.19)

 • Test up to WP 5.4

1.5 (2019.06.30)

 • Test up to WP 5.2

1.4 (2019.03.01)

 • Add new Wapuus

1.3 (2019.02.19)

 • Test up to WP 5.1

1.2 (2019.02.19)

 • Add README.md
 • Test up to WP 5.0

1.1 (2019.02.19)

 • Fix issue with relative image link

1.0 (2019.02.19)

 • Initial release