SMNTCS Utilities

Mô tả

A collection of custom snippets to hide upsell ads within WP Admin.

Purpose

 • Remove All in One WP Migration ads
 • Remove Elementor ads
 • Remove Jetpack ads
 • Remove Smush ads
 • Remove Yoast SEO ads

Cài đặt

 1. Upload smntcs-utilitiessmntcs-utilities to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMNTCS Utilities” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0 (2023.11.12)

 • Test up to WP 6.4

1.9 (2023.04.29)

 • Test up to WP 6.2
 • Fix critical error regarding AIOWPM

1.8 (2022.10.04)

 • Test up to WP 6.1

1.7 (2022.10.04)

 • Fix critical error due to duplicate class name

1.6 (2022.10.03)

 • Test up to WP 6.0
 • Remove Elementor ads
 • Remove Smush ads

1.5 (2021.12.31)

 • Test up to WP 5.8

1.4 (2021.01.08)

 • Test up to WP 5.6
 • Remove Yoast SEO upsell ads

1.3 (2019.11.29)

 • Remove Yoast SEO Black Friday banner

1.2 (2019.11.19)

 • Test up to WP 5.3

1.1 (2019.06.28)

 • Remove Yoast SEO sidebar ads

1.0 (2019.06.15)

 • Initial release