Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SMNTCS Adobe Typekit Fonts

Mô tả

This plugin allows you adding Adobe Typekit Fonts to your WordPress site with ease.

Ảnh màn hình

 • Upload and activate the plugin

Cài đặt

 1. Upload ‘smntcs-pinterest-save-button’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to ‘Appearance’ » ‘Customize’
 4. Provide your Adobe Typekit Fonts code
 5. Customize the CSS according to your needs

Hỏi đáp

Why am I not able to save the Adobe Typekit Fonts code?

This issue might be caused by a security plugin. If you use a security plugin, e.g. Wordfence, then disable it so save your Adobe Typekit Fonts code and activate it once you’re done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMNTCS Adobe Typekit Fonts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

 • Tested up to 5.2

1.4

 • Refactored based on PHPCS and WPCS

1.3

 • Tested up to 5.1

1.2

 • Added README.md

1.1

 • Added FAQ

1.0

 • Initial release