SMNTCS Admin Maintenance

Mô tả

Admin Maintenance enables you to put the Administration Screens into maintenance mode.

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Upload smntcs-admin-maintenance to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. Go to Appearance » Customize » Admin Maintenance and put the Administration Screens into maintenance mode if necessary.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SMNTCS Admin Maintenance” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“SMNTCS Admin Maintenance” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “SMNTCS Admin Maintenance” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.10 (2022.05.07)

 • Test up to 6.0

1.9 (2022.04.20)

 • Test up to 5.9

1.8 (2022.01.09)

 • Test up to 5.8

1.7 (2020.12.22)

 • Added e2e-tests
 • Test up to 5.6

1.6 (2019.10.13)

 • Test up to 5.3

1.5 (2019.05.13)

 • Test up to 5.2
 • Update GPLv2 to GPLv3

1.4 (2019.04.04)

 • Refactored based on PHPCS and WPCS

1.3 (2019.03.20)

 • Test up to 5.1

1.2 (2018.03.18)

 • Added README.md

1.1 (2018.03.18)

 • Added language support

1.0 (2018.03.18)

 • Initial release