Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SmetLink

Mô tả

Send yourself any link to your inbox with just one click. No need to open your email client anymore, just click on a SmetLink icon, type some keywords for easy searching SmetLink emails in your inbox and that’s it!

This plugin works with SmetLink Chrome extension.

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.png
  • /assets/screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->SmetLink screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->SmetLink screen to configure the plugin
A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SmetLink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release