Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fly Button

Mô tả

A great way to monetize your blog by adding a fly button.

The plugin allows you to add a fly button to any WordPress theme.

You can also adjust the button margin.

You can choose the page that button been displayed.

Ảnh màn hình

  • SMDP Fly Button Main Settings.
  • SMDP Fly Button html Settings.

Cài đặt

Just follow the standard WordPress plugin installation procedure.

Hỏi đáp

The button is not showing

Check button configuration for margins.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fly Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial Release