Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smartling Elementor Companion Plugin

Mô tả

Translate Elementor content in WordPress quickly and seamlessly with Smartling.

Versioning

This plugin follows the versioning schema of the Smartling Connector plugin (https://wordpress.org/plugins/smartling-connector). The same major version should be used for both plugins.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smartling Elementor Companion Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp