Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smartling Beaver Builder Companion Plugin

Mô tả

Translate Beaver Builder content in WordPress quickly and seamlessly with Smartling.

Versioning

This plugin follows the versioning schema of the Smartling Connector plugin (https://wordpress.org/plugins/smartling-connector). The same major version should be used for both plugins.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smartling Beaver Builder Companion Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp