Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smart System Eat Delivery by xCloud.pro

Mô tả

Integration for WordPress of Smart System Eat Delivery by xCloud.pro – Professional System for Food Delivery. The complete tool for your restaurant, fast food, take away, bistrot. Please use shortcode [xcloud-eat] in your Page content.

Get The Booking Form here.

With this wordpress plugin you can publish The Booking Form on your WordPress website.

See now Smart System Eat Delivery demo here.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Normal WordPress installation process.

1, 2: You’re done!

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smart System Eat Delivery by xCloud.pro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp