Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smart Grid

Mô tả

Smart Grid is a super responsive and very advance wordpress Plugin . It’s has a nice plugin option. You can easily controle it from plugin option.

Features:-

 • Display you blog post
 • Display Your Woocommerce Product
 • DIsplay Your Portfolio
 • Nice Plugin Option
 • Easy To Customise
 • All Shortcode Available
 • and more feature

How to use this plugin:-

Use " [smart_grid_post]" this shortcode to display your post as grid view
Use " [smart_grid_product]" this shortcode to display your WooCommerce Product as grid view
Use " [smart_grid_portfolio]" this shortcode to display your Portfolio grid view
You can also easily select page template from page attribute to display anygrid 

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Let’s enjoy it

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smart Grid” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

*setting update

1.0

*Initail Release