Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smart DoFollow

Mô tả

The “Smart DoFollow” plugins lets you automatically give DoFollow links to authors of comments that are longer than a given number of chars. You can reward the authors of long comments with strong links that have SEO-value.

My other plugins

Translations

Ảnh màn hình

  • Settings

Cài đặt

Install, and activate plugin 🙂

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smart DoFollow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp