Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smart Addons

Mô tả

Smart addon a elementor addon. With this addon you can add price section and service section with elementor

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Let’s enjoy it

Hỏi đáp

Is this plugin compatable on latest wordpress and elementor version ?

Yes

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smart Addons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

*Initail Release