Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smart About Me Widget

Mô tả

This plugin contains a widget for showing off the about me content on your wordpress blog sidebars.

With this plugin you can add your about me content with your profile links of social networks

e.g
Facebook,
Twitter,
Google,
Linkedin,
Digg,
Youtube, etc

Ảnh màn hình

  • Widget Options
  • Viewing the Widget

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload smart-about-me-widget to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Head over the the widgets settings page and enable Smart About Me Widget

Hỏi đáp

How to use it?

Enable the plugin and place the widget in the sidebar (where you wants)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smart About Me Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Lets you specify a title, about me text, social networks links, gravatar

2.0

  • Bug Fixed
  • Fixed Css Issue