Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

sm post duplicator

Mô tả

This Plugin is use for create functionality to duplicate any post / all post types, including taxonomies & custom fields

Primary Features
* Very easy to create duplicate post or duplicate custom post
* This plugin is free

Cài đặt

Go to Plugins > Add New.
Search for “sm post duplicator”.
Click “Install Now”.

OR

Download the zip file.
Upload the zip file via Plugins > Add New > Upload.
Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“sm post duplicator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Launch SM Post Duplicator for post version 1.0.0