Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

sm page duplicator

Mô tả

This Plugin is use for create functionality to duplicate any page including custom fields

Primary Features
* Very easy to create duplicate page
* This plugin is free

Cài đặt

Go to Plugins > Add New.
Search for “sm page duplicator”.
Click “Install Now”.

OR

Download the zip file.
Upload the zip file via Plugins > Add New > Upload.
Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“sm page duplicator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Launch SM Page Duplicator for page version 1.0.0