Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SM Google Maps

Mô tả

The SM Google Maps is a wordpress widget plugin used to integrate google map to your web site widget area.

Features

 • Enable or Disable Marker.
 • Map Type select option.

Ảnh màn hình

 • Google Maps widget settings
 • Widget output on page.

Cài đặt

 1. Upload the entire sm-google-maps folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Now Google Maps widget abailable in your widget section.
 4. Also you have SM Google Maps in settings section for YouTube Subscribe Button.

Usage

 1. Go to Appearance > Widgets.
 2. Enable SM Google Maps widget.
 3. Enter widget title
 4. Enter api key;
 5. Enter lat lng.
 6. Select other options
 7. Hit the save button.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the entire sm-google-maps folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Now Google Maps widget abailable in your widget section.
 4. Also you have SM Google Maps in settings section for YouTube Subscribe Button.

Usage

 1. Go to Appearance > Widgets.
 2. Enable SM Google Maps widget.
 3. Enter widget title
 4. Enter api key;
 5. Enter lat lng.
 6. Select other options
 7. Hit the save button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SM Google Maps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Create Widget for Google Maps named SM Google Maps