Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slug or PostID

Mô tả

This plugin uses Slug or PostID for PostName. It is done automatically.

Arbitrary section

If you would like to post from other application for example “windows live writer”, you must use to WordPress 3.3 or higher. If you want to use PostId forcibly, please enter “postid” to slug.

Cài đặt

  1. Upload slug-or-postid.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use %postname% to permalink through the ‘Permalink option’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slug or PostID” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp