Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slogan Rotator

Mô tả

A small but useful plugin which will show a different slogan every time the visitor refreshes the page.

To display the slogans, use the [slogan-rotator] shortcode. To add, delete or edit a slogan, go to Settings > Slogan Rotator. Add as many slogans as you want.

Cài đặt

  1. Upload the ‘slogan-rotator’ folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings > Slogan Rotator to configure the plugin

Đánh giá

24 Tháng Ba, 2017
Unfortunately only one list / Array It works fine. Es gibt leider nur eine Array() für Slogans
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slogan Rotator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Coding improvements

1.0

  • Initial release