Slider Revolution Search Replace

Mô tả

Replace url of old domain to new domain for revolution slider only.

Ảnh màn hình

  • The Slider Revolution Search Replace page added to the "Tools" menu

Cài đặt

Visit the https://wordpress.org/plugins/slider-revolution-search-replace/ and download zip and upload it in wordpress plugins directory.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slider Revolution Search Replace” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp