Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slider for Elementor

Mô tả

Create Slider with Elementor Page Builder based on pages.

From within WordPress

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘Slider for Elementor ‘
  3. Activate Slider for Elementor from your Plugins page.
  4. Edit a page with Elementor and add Slider for Elementor element.

Manually

  1. Upload the elementor-slider folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the Slider for Elementor plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to “after activation” below.

Ảnh màn hình

Hỏi đáp

You’ll find answers to many of your questions on (https://github.com/andreif13/elementor-slider/).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slider for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release.