Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slider Bootstrap Carousel

Mô tả

Slider Bootstrap Carousel for WordPress with image link and categories. This plugin imports only necessarie Bootstrap 4 CSS and JS for carousel.

Shortcode

Shortcode : [slider_bootstrap_carousel]

Shortcode by category : [slider_bootstrap_carousel category=’your_category_slug’]

Ảnh màn hình

  • Sliders list on Admin Page
  • Add new slider with image except, link and category
  • Display Shortcode [slider_bootstrap_carousel] or [slider_bootstrap_carousel category=’your_category_slug’]. To display on code do_shortcode(“[slider_bootstrap_carousel]”)

Cài đặt

  1. Upload ‘slider-bootstrap-carousel’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place ‘[slider_bootstrap_carousel]’ in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slider Bootstrap Carousel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp