Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slicko

Mô tả

Slicko For Elementor Helper Plugin

Feature

* Custom CSS
* Nested section

* Video Button
* Icon Box
* Breadcrumb
* Contact Form 7
* Excerpt
* Heading
* FeatureImage
* Logo
* Menu
* Popup
* DualHeading
* Search Box

Cài đặt

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

1.0.1

 • Initial Release

1.0.2

 • Logo
 • Menu

1.0.3

 • Heading
 • FeatureImage
 • Popup
 • DualHeading
 • Video Button
 • Icon Box
 • Breadcrumb
 • Contact Form 7
 • Excerpt

1.1.7

 • IT Services New demo added

1.1.8

 • Icon Box Issues Fiexd
 • Seo Service New demo added

1.1.9

 • Insurance New demo added
 • Seo Service New demo added

1.2.0

 • Plantero New demo added

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slicko” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp