Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Forms to Slack & Trello Integration

Mô tả

Forms to Slack & Trello Integration. is a WordPress Integration Plugin its Create Trello Card or Slack Comment After a WordPress form Data Is Saved.
It uses Trello And Sack API for sending the Data. supported Form Plugins are .

 • Contact form 7 form Submission to Slack & Trello Integration

  • Text fields
  • Text Area fields
  • Number
  • tel
 • ninja form Submission to Slack & Trello Integration

  • Text fields
  • Text Area fields
  • Number
  • tel
 • Formidable form Submission to Slack & Trello Integration

  • Text fields
  • Text Area fields
  • Number
  • tel
 • WPform Submission to Slack & Trello Integration

  • Text fields
  • Text Area fields
  • Number
  • tel
 • weForms Submission to Slack & Trello Integration

  • Text fields
  • Text Area fields
  • Number
  • tel

Ảnh màn hình

 • Plugin settings page.
 • Form data to Trello
 • Slack WebHook URL Creation

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload slatre folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where does it save logs and service account credentials?

Whatever it saves, it saves in the installed site database.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Forms to Slack & Trello Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Forms to Slack & Trello Integration” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Forms to Slack & Trello Integration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

v1.0.0-beta.1 (9 July, 2020)

 • Initial Release version.