SL Currency Symbol Changer

Mô tả

This is a simple plugin to change currency symbol of Sri Lankan rupees (රු.) to (Rs.) in WooCommerce sites.

Ảnh màn hình

  • After activating the plugin
  • Without activating the plugin

Đánh giá

13 Tháng Sáu, 2023
As I am aware changing the symbol has something to do with the changing Woocommerce plugin files. But this plugin makes the file code lines combing process so much easier.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SL Currency Symbol Changer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp