Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SL Currency Symbol Changer

Mô tả

This is a simple plugin to change currency symbol of Sri Lankan rupees (රු.) to (Rs.) in WooCommerce sites.

Ảnh màn hình

  • After activating the plugin
  • Without activating the plugin

Đánh giá

13 Tháng Sáu, 2023
As I am aware changing the symbol has something to do with the changing Woocommerce plugin files. But this plugin makes the file code lines combing process so much easier.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SL Currency Symbol Changer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp