Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Greeklish Slugs

Mô tả

Convert Greek characters to Latin (greeklish)
Using greeklish-permalinks with some extra functionality.

Features

 • Converts post, pages, taxonomy and category slugs to greeklish automatically
 • Hooks in the sanitize_title() function
 • You can use skp_greeklish_slugs($your_text) in your template files (good for dynamic css classes etc.)
 • Select to strip out 1 letter words
 • Select to strip out 2 letter words
 • Define stop words that will be striped out of the slugs
 • You can modify the translitaration array of regex via apply_filter('skp_greeklish_slugs_expressions', 'your_callback')

Filter the regex array

You can use apply_filter('skp_greeklish_slugs_expressions', 'your_callback') and modify the regex array used to transliterate

<?php
function your_callback( $expressions ) {
  // the $expressions parameter is the array with all expressions used

 // view the expressions
 var_damp( expressions )

 // Change/remove items
  $new_expressions = array(
  ...
  '/[μΜ][πΠ]/u' => 'mp',
  '/[νΝ][τΤ]/u' => 'nt',
  '/[τΤ][σΣ]/u' => 'ts'
  ...
  );

  // Add them
  $expressions = array_merge( $new_expressions, $expressions );

  return $expressions;
}
add_filter( 'skp_greeklish_slugs_expressions', 'your_callback' );
?>

Fork on github.

noveldigital.pro

Ảnh màn hình

 • The options page

Cài đặt

 1. Upload the files to the /wp-content/plugins/skp-greeklish-slugs/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

.

Đánh giá

30 Tháng Sáu, 2020
I use this plugin across all my greek language wordpress sites. Solid, lightweight and most important bug free. A Big thank you to the author! Keep up the good work.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Greeklish Slugs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Greeklish Slugs” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Greeklish Slugs” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.2

*Added uninstall file

1.1.1

*Code cleanup

1.1.0

*Added greek transaltions
*Added regex array filter

1.0.1

 • Added screenshots

1.0

 • Release