Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Skip RSS

Mô tả

This plugin makes it possible to skip post from appearing in rss feed.

Cài đặt

  1. Upload ‘skip-rss to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Skip RSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.6

  • base version