Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Skip Cart

Mô tả

This plugin allow to simply skip the Cart setup for a WooCommerce setup and go straight to the checkout page. Suitable for buying single product at ounce like a membership or a web site with a single product and no choice of quantity.

Usage

  1. A soon as a user click to buy a product, the checkout page is automatically shown.

Cài đặt

  1. Install as usual.
  2. Activate plugin.
  3. Enjoy a WooCommerce without cart anymore

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Skip Cart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2 – 2014-02-05

  • Remove default Added to cart message.

0.1 – 2014-01-31

  • Initial release.