Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Siuc click fraud detect

Mô tả

Plugin to collect statistical information about the visitors and data service click fraud detection server for analysis and protection of your advertising budget

Ảnh màn hình

  • General statistic.
  • Black list.
  • Detail statistic.
  • Useragent information.

Cài đặt

  1. Upload and unzip siuc.zip to the /wp-content/plugins/siuc directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('siuc_hook'); ?> in your templates or short code [siuc] in any text widget

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Siuc click fraud detect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Siuc click fraud detect” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Siuc click fraud detect” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

19.0

  • Fixed something bugs

5.1

  • Add russian language
  • Fixed something bugs