Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Site Sitemap

Mô tả

Add a complete list of all posts in any page by [site-sitemap] shortcode. Atts: ‘post_type’, ‘per_page’. Example: [site-sitemap post_type="post, page" per_page="20"]

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder into to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place [site-sitemap] inside your post or page content area

Hỏi đáp

How can I change the number of posts showed?

Just add the ‘per_page’ attribute on the shortcode like: [site-sitemap per_page="50"]

How can I change the post type showed

Just add the ‘post_type’ attribute on the shortcode like: [site-sitemap post_type="post"] or [site-sitemap post_type="post, page"]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Site Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version