Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Site Renamer

Mô tả

You have a local installation (eg. localhost/blogs) and use it to develop and test all your themes. With this plugin activated, every time you switch themes the blogname option will be updated to match that theme name.

Cài đặt

  1. Upload site-renamer.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Site Renamer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First working version.