Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Site Performance

Mô tả

With this plugin you can measure the performance of your WordPress blog, no coding required, just install it and browse the pages. After installing you need to open your WordPress pages because the plugin doing the measurements while rendering the pages/posts.

Ảnh màn hình

  • Number of queries per page chart.
  • Memory usage per page chart.
  • Render time per page chart.

Cài đặt

Unzip the plugin and copy the site-performance folder to your wp-content/plugins folder or install from wordpress.org repository and activate the plugin.

Hỏi đáp

Do I need any coding skill to install the plugin?

No, just install it and browse your WordPress blog.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Site Performance” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First stable version.