Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Site Info

Mô tả

This simple, but useful, plugin adds a widget to your WordPress dashboard, displaying a list of site information. Showing the site name, tagline, site URL, admin URL, admin language, text direction, WordPress version and PHP version.

It’s very handy if you want to see your site general information in one place – your sites dashboard.

More info

To read how this plugin was developed, including code examples and screenshots, visit: https://GenerateWP.com/introducing-dashboard-widgets-generator/

You can find the plugin source code in here:

 • https://GenerateWP.com/snippet/nvl3vxg/
 • https://GenerateWP.com/snippet/2VvAap6/

And you can ask for more features using the original post comments area.

Ảnh màn hình

 • WordPress dashboard with the “Site Info” widget.

Cài đặt

Installation

 1. In your WordPress Dashboard go to “Plugins” -> “Add Plugin”.
 2. Search for “Site Info Dashboard Widget”.
 3. Install the plugin by pressing the “Install” button.
 4. Activate the plugin by pressing the “Activate” button.

Minimum Requirements

 • WordPress version 3.0 or greater.
 • PHP version 5.2.4 or greater.
 • MySQL version 5.0 or greater.

Recommended Requirements

 • The latest WordPress version.
 • PHP version 7.0 or greater.
 • MySQL version 5.6 or greater.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installation

 1. In your WordPress Dashboard go to “Plugins” -> “Add Plugin”.
 2. Search for “Site Info Dashboard Widget”.
 3. Install the plugin by pressing the “Install” button.
 4. Activate the plugin by pressing the “Activate” button.

Minimum Requirements

 • WordPress version 3.0 or greater.
 • PHP version 5.2.4 or greater.
 • MySQL version 5.0 or greater.

Recommended Requirements

 • The latest WordPress version.
 • PHP version 7.0 or greater.
 • MySQL version 5.6 or greater.

Đánh giá

8 Tháng Mười, 2017
I installed this plugin as a quick way to doublecheck what version of PHP my sites were running. It’s a very simple and handy plugin! TY!!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Site Info” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Site Info” đã được dịch qua 14 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Site Info” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1 (2016-04-28)

 • Fix “MySQL” notice.
 • Add more data – Web Server Info, WordPress Memory Limit, and Home URL.
 • Add phpDocs.

1.0 (2015-10-10)

 • Initial release.
 • Register dashboard widget.